Τραγουδάμε μαζί!Δέκα χρόνια με την χορωδία του ΚΑΠΗ Βύρωνα!