Το Πάσχα είναι μια εποχή λύτρωσης, Ανάστασης και Αγάπης.