Επιμόρφωση / December 8, 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.