Παράλληλα εργαστήρια με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή γονέων!