Μουσεία με Μουσειοσκευές για προσχολική ηλικία

ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 

Τα Μουσεία που έχουν Μουσειοσκευές κατάλληλες για προσχολική ηλικία είναι τα εξής:

Μουσείο Μπενάκη

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=303010301&sid=145

Μουσείο Παιδικής Τέχνης

http://www.childrensartmuseum.gr/view_subpage/37/moyseioskeyes

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

http://www.hcm.gr/displayITM1.asp?ITMID=28

Μουσείο Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=86&clang=0

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

http://www.melt.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=57&Itemid=97

Ναυτικό Μουσείο

http://www.hmmuseum.gr/portal/page?_pageid=33,108473&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

http://www.historical-museum.gr/gr/educational/view/mouseioskeues-o-kuklos-tou-pswmiou

 
0 Comment

Leave a Reply