Μια ξεχωριστή βιωματική δράση που μας γέμισε, μικρούς και μεγάλους χαρά!