Άρθρα / March 5, 2023

«Κριτήρια ποιότητας στους χώρους υποδοχής παιδιών 0-3 χρόνων» στο Η Αξιολόγηση και η έρευνα δράσης εργαλεία για την ποιότητα και την ανανέωση των παιδαγωγικών πρακτικών. 10° Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο του ΠΑΣΥΒΝ, Θεσσαλονίκη, 15-17 Ιανουαρίου 2010