Άρθρα / March 5, 2023

« Η παιδαγωγική των βρεφών και των μικρών παιδιών (0-3 χρόνων) στο παράδειγμα του Loczy » Εισήγηση στο « Σύγχρονες Τάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του 21ου αιώνα», 2 ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου, 2010.