Δράσεις / March 13, 2017

Γνωρίζοντας τα σχήματα με τη βοήθεια του Paul Klee