ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ …με ασφάλεια …στον 3ο Π.Σ.Δ.ΒΥΡΩΝΑ