Επίσκεψη του 7ου βρεφονηπιακού σταθμού στον 3ο παιδικό σταθμό κι αναπαράσταση του εθίμου «ΚΟΚΚΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΟΥΡΙΣΤΙΝΕΣ» από την Κω.