ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΓΝΩΡΙΜΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.