ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (QUIET BOOKS) ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΙΚ ΚΑΙ ΤΕΛΑ