Άρθρα / March 5, 2023

« Ας μιλήσουμε για το μέλλον… ας μιλήσουμε λοιπόν για τα μωρά» στο «Επανεξετάζοντας την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Διεθνές περιβάλλον», Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής και Εκαπίδευσης, ΠΑΣΥΒΝ, Θεσσαλονίκη 2,3,4 Μαρτίου 2018.