Ανακαλύπτω-δημιουργώ-παρατηρώ-πειραματίζομαι-παίζω -επικοινωνώ μέσα από δημιουργικές δράσεις